Akcelerator - lampa za izbeljivanje

Beyondov akcelerator je patentiran na tehnologiji "hladnog svetla", sa specijalnom formulom za bržu i efektivnu proceduru. Korišćenjem tretmana moguće je postići izuzetne rezultate: zubi postaju svetliji 5 - 14 nijansi po VITA ključu, za samo 30 minuta. Tehnologija se zasniva na intenzivnom snopu obične svetlosti, koja se potom filtrira kroz 12.000 vlakana i 30 upletenih optičkih slojeva.

Na kraju svetlost talasne dužine od 480 - 520 nanometara, potvrdjena od strane naučnika kao najadekvatnija za proces izbeljivanja, osvetljava zube. Štetna ultravioletna i infracrvena zračenja u potpunosti su odstranjena zahvaljujući specijalnom sistemu filtera, tako da preostaje samo fokusirani snop "hladnog svetla", u crvenoljubičastom spektru koji duboko prodre u zube i aktivira formulu za beljenje.

Samo sredstvo sadrži hidrogen peroksid (H2O2) i 2O nanometarske čestice silikon dioksida (SiO2) kao i specijalne dodatke. "Hladno svetlo" aktivira rapidno razlaganje hidrogen peroksida na vodu i kiseonik preko hemijskih intermadiatora.

Hemijski intermediatori reaguju sa pigmentima u tkivu zuba, uništavajući duplu vezu koja tim pigmentima daje boju. Hidrogen peroksid se koristi u tehnologiji izbeljivanja zuba više od 100 godina, ali nikad sa toliko efikasnosti kao u ovom sistemu. Specijalna formula, kao i niska temperatura svetlosti štita pacijenta od postoperativne osetljivosti zuba.

Beyond sistem za izbeljivanje ostavlja zube sjajnim i beljim u odnosu na druge sisteme. Ova tehnologija može da izvrši rezultate dugogodišnje upotrebe kafe, cigarete, obojenih pića za samo pola sata, a pokazala se uspešnom čak i borbi sa tetreciklinskim mrljama.