Primeri pre i posle tretmana u Denticsu - 1


Dragana

Dragana

Zorica

Ivana

Milena

Vesna