Deca - preventiva

Deca - preventiva

Dentics posvećuje izuzetnu pažnju karijesu kod dece. Izvodi sve zaštitne i preventivne mere u sprečavanju pojave karijesa. Daje savete u pogledu pravilne ishrane trudnica i dece. Roditeljima i deci daje iscrpne savete i demonstrira pravilno održavanje higijene zuba i usta što se smatra kao osnova u sprečavanju karijesa kod dece. Vrši fluorizaciju i zalivanje dubokih fišura zuba čime se poboljšava otpornost zuba prema karijesu.

Deca u Denticsu

Dentics primenjuje najsavremenije metode i upotrebljava materijale i lekove poslednje generacije u lečenju karijesa i njegovih komplikacija kod dece.

Fluorizacija i zalivanje dubokih fisura Lecenje karijesa