Kombinovani tretmani

Dentics se može posebno pohvaliti izvodjenjem multidisciplinarnim tretmanom pacijenata.

Počevši od ekstrakcije zuba, plombiranja zuba pa preko planiranja protetskih nadoknada, po potrebi koristeći hirurške i ortodontske intervencije, vrši se potpuna sanacija i rehabilitacija usne duplje.

Pri tome se uspostavlja individualni optimum kod svakog pacijenta posebno u smislu funkcije, morfologije i estetike organa za zvakanje.

To doprinosi postizanju individualnog izraza lica pacijenta.

Kombinovani tretmani

Više informacija u vezi naših usluga, cena, mogućnostima zakazivanja, možete zatražiti sa Kontakt strane.