Oralna hirurgija

Dentics izvodi sve hirurške intervencije u usnoj duplji.

Oralna hirurgija - operacija

Sve hirurške intervencije izvode se u bezbolnom stanju za pacijenta i u najmanje mogućem krvavom stanju.

Oralna hirurgija

Pitanja vezana za naše usluge, cene, mogućnost zakazivanja, možete uputiti sa Kontakt strane.