Parodontologija

Parodontologija

Dentics posvećuje posebnu pažnju u lečenju parodontopatija kao široko rasprostranjenu bolest savremenog sveta koja razara celokupno zubalo čoveka. U tu svrhu koristi savremene aparate kao što su ultrazvuk i laser (BIO-OSS, BIO-GIDE resorptivne membrane i slično: www.geistlich.ch).

Dentics u tretmenu parodontopatije koristi konzervativnu i hiruršku metodu lečenja pri čemu se potpomaže primenom savremenih uvoznih lekova koji pomažu ozdravljenje i regeneraciju kosti.

Posle tretmana Pre tretmana

Dentics posle lečenja parodontopatije posvećuje veliku pažnju pravilnom održavanju zuba, kako savetima u pogledu održavanja higijene u svakom pojedinačnom slučaju, isto tako i kontrolama, koje su besplatne, a izvode se u odredjenim vremenskim intervalima.

Pre tretmana i posle tretmana

Paradondologija, usadnja vestaclke kosti U toku operacije gornje vilice U toku operacije donje vilice Paradontologija, posle operacije