Stomatološka protetika

DENTICS kod oštećenja funkcije žvakanja izazvane nedostatkom manjeg ili većeg broja zuba koristi savremene metode rehabilitacije usne duplje:

DENTICS za protetsku rehabilitaciju organa za žvakanje koristi uvozne materijale kako u ordinaciji tako i u laboratoriji.